Kategoriarkiv: Läsinlärning

Läsinlärning

 Arbetet att börja skriva och läsa ord med bilder och tecken som stöd kommer från några olika läsinlärningsmodeller som beskrivs nedan. Främst utgår arbetet från rapporten down syndrome education online. Här ges en kort sammanfattning från vad rapporten anses som viktigt i läsinlärning med barn som har downs syndrom:

  • viktigt att lära barnet att slutföra uppgiften genom att vägleda dem genom varje steg på rätt sätt med uppmaningar och inte låta dem misslyckas.
  • att vara bekant med den talade formen av ett nytt ord innan det ses  i tryck är en värdefull del av läsundervisning.
  •  lär sig bättre när de kan se saker illustrerade, även vid språk och läsinlärning är bilder viktiga.
  • finns inget intresse hos barnet att lära sig läsa så låt det gå några månader och pröva då igen. Under tiden är det viktigt att läsa intressanta böcker och läsa enklare ordbilder.
  • starta med att läsa enkla ord som barnet förstår. Skriv orden på små lappar.  Koppla ord till bild, ge det ord som fröken ber om och slutligen läsa ordet.
  • orden barnen tränat att läsa utgör sedan grunden att bygga fraser och meningar för barnen att öva på. På så sätt ger vi  barnet möjlighet att öva ord, fraser och meningar som han eller hon behöver för att utveckla sina spontana talfärdigheter och behärska reglerna för grammatik.
  •  gör enkla böcker som baseras på barnets egna erfarenheter och skriv meningar med barnets talade språkbehov i åtanke, så att de läser ord, fraser och meningar som kan hjälpa dem att prata tydligare.

Kommunikation (Lgrs 11):  Orbilder, bokstavsljud och bokstavsformer utifrån elevens förmåga och intresse.


 Länkar

I den tidiga läsinlärningen är det viktigt att träna förståelse för sambandet mellan språkljud och bokstav samt att träna på att känna igen ordbilder. Att variera sig och använda flera metoder går att läsa om i den här artikeln: hur lär man barn att läsa?

En bra sammanfattning utav olika läsinlärningsmetoder finns att läsa om i den här rapporten: Läs och skrivinlärning i särskolan. Här ges korta beskrivningar utav blandannat Wittingmetoden, Läsning på taletsgrund, Karlstadsmetoden och Bornholmsmodellen.

The four blocks: En modell som använts mycket i USA, innehåller fyra olika   moment: Traditionell läsinlärning (bottom Upp) där man arbetar med bokstav och ljudning.Mycket högläsning där eleverna får reflektera över vad de hört.Arbete med ordbilder och analysera dem (toppdown).Tränas att förstå relationen mellan ljud och bokstav, upptäcka läsriktningen och att det ska vara mellanrum mellan orden.

Monica Reichenberg har skrivit en presentation omkring nordisk och internationell forskning om läsinlärning på särskolan. Forskning som visar på betydelsen av varierad och mångsidig undervisningen med en kombination av fonologisk medvetenhet (t ex genom att identifiera ljud i ord), bokstavskännedom, ordigenkänning och läsförståelse. Klicka på länken här för att läsa mer: Läsinlärning på särskolan.

Lära sig läsa med hjälp utav surfplattor. Klicka på länken för att läsa mer: Läsinlärning